Membrii

Asociației Pământul Strămoșesc


Depune solicitare de adeziune ca membru susținător

Informații necesare în formularul de solicitare adeziune ca membru-susținător:

  Datele cu caracter personal înscrise în cererea de adeziune ca membru-susținător al Asociației „Pământul Strămoșesc” și în documentele puse la dispoziție în acest sens de către aderent se prelucrează cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 al P.E. și al C.U.E. privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

  Prin completarea formularului de solicitare a adeziunii ca membru sustinator va exprimati consmitamantul acordat Asociatiei Pamantul Stramosesc privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in scopul si termenii prezentati in Politica de confidentialitate a Asociatiei

  Membrii Asociaţiei Pământul Strămoșesc, persoane fizice

  Membrii susţinători

  persoanele care aderă la scopul Asociaţiei şi care sprijină material şi moral Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia.

  Calitatea de membru susținător al Asociaţiei se va obține în baza solicitărilor făcute online.

  Membrii susținători vor putea participa la acțiunile Asociației, fără a avea drept de vot cu privire la hotărârile luate de membrii asociați.

  Membrii susținători nu vor avea obligația de a plăti cotizație pentru a fi membru al Asociației.

  Grupurile de lucru tematice reprezintă baza Asociației.

  Ele pot fi înființate în orice sat, comună, oraș din România sau din afara granițelor țării, la inițiativa directă a unui membru asociat al Asociației. Grupul de lucru are ca temă susținerea oricărei inițiative din zonă, care prin implementare și dezvoltare permite atingerea obiectivelor Asociației.

  După înființarea Asociației, calitatea de membru asociat a fost acordată de Președinte, dl. Călin Georgescu, ca recunoaștere pentru implicare și inițiativă voluntarilor care au fost cel mai activ implicați în promovarea proiectului de țară „Hrană, Apă, Energie’’, din 2019 și până în prezent.

  Calitatea de membru asociat al Asociaţiei se va acorda pe baze meritocratice membrilor susținători, de către Președinte, dl. Călin Georgescu, la propunerea coordonatorilor grupurilor de lucru.

  Membrii asociați vor avea obligația de a plăti cotizația lunară/anuală.

  Dobândirea calității de membru asociat al Asociației trebuie precedată de o recomandare din partea unui membru asociat sau 3 recomandări din partea unor persoane din afara Asociației.

  Călin Georgescu:

  Încrederea în misiunea noastră, iubirea de țară și de neam să ne dea aripi!

  O încredere nelimitată în steaua noastră și în veșnicia neamului românesc.

  Așa să ne ajute Dumnezeu să ne ajutăm noi înșine!