Misiunea

Asociației Pământul Strămoșesc


Misiunea Asociației „Pământul Strămoșesc”

Dorința care ne animă nu este de a birui ori de a cădea înfrânți, țelul nostru este de a merge înainte și în sus, uniți unii cu alții și uniți în Dumnezeu.

Acționăm mânați de conștiința noastă curată și de iubirea creștinească pentru semeni și pentru țară, iar aceasta va da roade bogate indiferent ce se va întâmpla cu demersul nostru.

Avem o unică misiune: să ne ajutăm țara și neamul în momentele grele, de mare cumpănă prin care trece astăzi România și, în consecință, prin care trecem toți.

Mesajul "Romania

renaste" lansat de

voluntari. Bucegi , 2020


0:00
0:00

Să vină lângă noi cel care crede nemăsurat în Hristos și în Țară!


Vom acționa sub deviza: România renaște!

Acțiunile noastre vor fi pe teren, în viața reală, unde vom reconstrui tot ce ne va sta în putință, pentru a ajuta țara să se ridice ca stare de spirit.

Vom reface podețe, gospodării țărănești, hambare, livezi etc., totul pentru a sprijini țăranul român, micul producător român sau frumosul și firescul oriunde au fost călcate în picioare.

Țelul nostru pe termen mediu și lung este reprofesionalizarea și recreștinarea României, prin crearea de rețele solide de mici producători și meșteșugari, a unei cooperații moderne ancorate în principiile demnității și împreună-lucrării, prin organizarea de activități, inclusiv culturale, care pot ridica poporul din starea de abandon în care se află.

Vom lucra în grupuri de lucru locale, formate din minim trei membri susținători, coordonați de un membru asociat. Grupul va putea fi ajutat de voluntari din toată țara pentru atingerea obiectivului propus.


Vom începe acțiunea dimineața și o vom săvârși până seara. Din fiecare grup se poate desprinde altul, care poate identifica alt proiect ce poate fi localizat în arealul respectiv sau oriunde pe teritoriul patriei.

Călin Georgescu:

Încrederea în misiunea noastră, iubirea de țară și de neam să ne dea aripi! O încredere nelimitată în steaua noastră și în veșnicia neamului românesc.

Așa să ne ajute Dumnezeu să ne ajutăm noi înșine!


Scopul Asociației Pământul Strămoșesc

Scopul Asociației Pământul Strămoșesc este profesional, economic şi social, constând în restaurarea demnităţii, creativităţii şi autonomiei umane în România. În centrul acestei acțiuni se află omul ca ființă suverană, în relație directă cu semenii lui și cu Dumnezeu. Omul existând numai în comuniune cu celelalte persoane, unice, libere şi responsabile.

Principiile care stau la baza Asociației sunt: proprietatea, libertatea individuală, solidaritatea, dreptatea socială, subsidiaritatea şi sustenabilitatea.

Asociația are ca fundament distributismul, singurul sistem economic din lume care promovează proprietatea productivă răspândită. 

Asociația își propune să promoveze și să susțină prin distributism, micul întreprinzător, gospodăria țărănească tradițională, artele și meseriile tradiționale, familia ca bază și fundament în societate.

Asociația va milita pentru construirea unei societăți stăpâne pe propriul destin, o societate al cărei motor de dezvoltare e reprezentat în principal de proprietarii mici și mijlocii. 

În acest scop, se concentrează pe trei obiective esențiale:

A. Remoralizarea economiei.

Dreptatea nu este exterioară economiei, ci reprezintă principiul ei de bază, care face posibilă păstarea unei ordini economice firești. Fără principii morale, economia de piață a României nu poate ajunge la un echilibru stabil între cerere și ofertă, este haotică, supusă ciclurilor de avânt și prăbușire, precum și intervenției factorului politico-infracțional.

B. Recapitalizarea nevoiașilor, a micilor ferme/gospodării țărănești și a micilor întreprinzători.

În distributism, datorită rolului primordial acordat persoanei-în-comunitate și a proprietății productive răspândite, lucrătorii dețin controlul asupra propriului destin, fiind stăpâni pe pământ, utilaje și propriile lor aptitudini. Recapitalizarea distributistă nu se referă la a aduce bani din fonduri internationale, ci la bogăție creată în mod sustenabil și nemijlocit, care să susțină familiile și comunitățile.

C. Relocalizarea economiei.

Distributismul militează pentru economii locale care nu sunt predestinate ciclului avânt și prăbușire. Asociația își propune să identifice elementele necesare creării unor economii locale diversificate, bazate pe firme mici și mijlocii cu o producție flexibilă, adaptate cererii, precum și lanțuri locale de aprovizionare

Asociaţia îşi propune să promoveze și să sprijine:

• interesele micului producător și a gospodăriei țărănești tradiționale, pe baza distributismului, un model socio-economic solid, susținut prin practici concrete și întemeiat pe tradițiile naționale și valorile creștine;

• distributismul în calitate de motor economic care va consacra o Românie demnă și prosperă a micilor proprietari, restabilind starea de echitate și de echilibru în economie și viața socială;

• proiectul distributist de refacere economică a României ca operă de educație colectivă și stare de spirit unificatoare a națiunii.

Călin Georgescu:

Încrederea în misiunea noastră, iubirea de țară și de neam să ne dea aripi!

O încredere nelimitată în steaua noastră și în veșnicia neamului românesc.

Așa să ne ajute Dumnezeu să ne ajutăm noi înșine!