Termeni si condiții

Asociația „Pământul Strămoșesc”:

 

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU DONAȚII

Persoanele care doresc să susțină financiar (și, în anumite cazuri, și sub formă de bunuri sau servicii absolut necesare activității asociației) Asociația Pământul Strămoșesc, in concordanță cu scopul acesteia: profesional, economic şi social, constând în restaurarea demnităţii, creativităţii şi autonomiei umane în România. În centrul acestei acțiuni se află omul ca ființă suverană, în relație directă cu semenii lui și cu Dumnezeu. Omul existând numai în comuniune cu celelalte persoane, unice, libere şi responsabile, o pot face printr-o donație către Asociația Pământul Strămoșesc. Toate donațiile vor fi folosite exclusiv pentru susținerea proiectelor in domeniul social și economic derulate de Asociația Pământul Strămoșesc și publicate pe site-ul www.pamantulstramosesc.ro Termenii și condițiile de față reglementează relația dintre fiecare donator și Asociația Pământul Strămoșesc. În baza acestor termeni și condiții, Asociația Pământul Strămoșesc își rezervă dreptul de a accepta, refuza sau returna orice donație nedorită. Contribuțiile financiare vor fi acceptate sub forma unor donații singulare sau recurente făcute direct către asociație, așa cum este descris în următoarele paragrafe.

 

1. ACORD

Prin contribuția financiară oferită, susținătorul Asociației Pământul Strămoșesc este de acord cu următoarele: Donația este făcută Asociației Pământul Strămoșesc definitiv și irevocabil, fără nicio condiție sau sarcină, conform art. 9 din OUG 34/2014. Asociația își rezervă dreptul de a returna orice donație ori de câte ori consideră că există motive întemeiate pentru asta. Donațiile vor fi folosite de către Asociația Pământul Strămoșesc pentru a susține proiectele sociale si economice care vor fi desfasurate de asociatie. Asociația Pământul Strămoșesc este singura entitate care decide cu privire la modalitatea concretă de utilizare a sumelor donate. Fiecare donație este supusă prevederilor din prezentul document (în continuare, ”Termeni și Condiții”), care vor reprezenta un acord legal obligatoriu între contributor/donator și Asociația Pământul Strămoșesc.

 

2. TIPURILE DE DONAȚII

Persoanele fizice sau juridice pot susține financiar activitatea social-economică a Asociației prin următoarele căi: Donație singulară sau recurentă constând în transferul unor sume de bani către Asociația Pământul Strămoșesc prin intermediul platformei siteul-ui https://www.pamantulstramosesc.ro/finantare - Donatii folosind plata cu cardul prin interfata securizată euplatesc.ro și/sau prin transfer bancar direct în contul Asociației. Donație efectuată prin redirecționarea cotelor stabilite de lege din impozitul pe venit, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal. Sponsorizare în baza unui contract de sponsorizare reglementat de Legea Sponsorizării (nr. 32/1994) sau în baza redirecționării cotei din impozitul pe profit/pe venitul microîntreprinderilor, conform prevederilor Codului Fiscal.

 

3. PLATA DONAȚIILOR RECURENTE

Prin acceptarea efectuării unei donații recurente, donatorul este de acord să plătească către Asociația Pământul Strămoșesc, valoarea aleasă a donației, periodic, în fiecare lună calendaristică. Valoarea donației recurente poate fi modificată printr-un mail la adresa: contact@pamantulstramosesc.ro Donatorul e de acord să pună la dispoziție detaliile corecte, complete și exacte pentru efectuarea unei plăți în momentul în care alege să facă o donație lunară recurentă. Plata pentru donația dumneavoastră recurentă se poate face prin card de credit sau card de debit. Plata dumneavoastră recurentă va fi retrasă din cont în fiecare lună, iar donația recurentă va continua doar până când aceasta va fi încheiată, în conformitate cu cele prevăzute în secțiunea 5 („Returnarea și anularea donațiilor”).

 

4. CONDIȚII

Donatorii care sunt persoane fizice trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani. Nu vom accepta donații de la persoane fizice asimilate persoanelor expuse public, așa cum sunt ele descrise în art. 3, alin. (1) și (2), din Legea nr 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative sau de la juridice implicate direct sau indirect în activități politice. Valoarea totală maximă acceptată a unei singure donații (donație singulară) prin intermediul platformei siteul-ui https://www.pamantulstramosesc.ro/finantare - Donatii folosind plata cu cardul prin interfata securizată euplatesc.ro și/sau prin transfer bancar direct în contul Asociației, de la orice contributor, este de 5000€. Limita menționată anterior nu se aplică și donațiilor realizate prin redirecționarea unei cote din impozitul pe venit sau sponsorizărilor efectuate prin intermediul contractelor de sponsorizare sau ca urmare a redirecționării impozitului pe profitt/pe venitul microîntreprinderilor conform dispozițiilor Codului Fiscal Valoarea totală maximă acceptată a unei plăți lunare aferentă unei donații recurente, prin intermediul platformei siteul-ui https://www.pamantulstramosesc.ro/finantare - Donatii folosind plata cu cardul prin interfata securizată euplatesc.ro și/sau prin transfer bancar direct în contul Asociației, de la orice contributor, este de 400€.

 

5. ADMINISTRAREA DONAȚIILOR

Toate donațiile către Asociația Pământul Strămoșesc se vor face prin intermediul siteul-ui https://www.pamantulstramosesc.ro/finantare - Donatii folosind plata cu cardul prin interfata securizată euplatesc.ro și/sau prin transfer bancar direct în contul Asociației. Donațiile vor fi acceptate de Asociația Pământul Strămoșesc atât timp cât site-ul https://www.pamantulstramosesc.ro își continuă activitatea. Donațiile către Asociația Pământul Strămoșesc ce vor fi procesate de către unul dintre furnizorii noștri de plăți vor fi păstrate de acesta până când vor fi transferate către contul bancar al Asociației. Fiecare donație va fi identificată de un număr unic al furnizorului de plată (ID/ cod de tranzacție), deci este rambursabilă individual și va fi procesată separat de către Asociația Pământul Strămoșesc . Din momentul în care donația este procesată, Asociația Pământul Strămoșesc va fi beneficiarul legal, cu depline drepturi asupra valorii integrale a contribuției financiare. Donatorul nu are dreptul la restituirea contribuției în alte circumstanțe decât cele specificate în prezentele ”Termeni și condiții”. Donatorul nu primește niciun beneficiu în schimbul contribuției sale financiare și nu are niciun drept să influențeze politica socială si economică in acțiunile si decizile Asociației.

 

5. RETURNAREA ȘI ANULAREA DONAȚIILOR

Asociația Pământul Strămoșesc își rezervă dreptul de a returna orice donație de câte ori consideră necesar, inclusiv atunci când crede că acceptarea contribuției financiare ar intra în conflict cu misiunea, valorile sau interesele Asociației sau când sursa contribuției sau intențiile donatorului ar putea afecta independența sau reputația Asociației Pământul Strămoșesc. Asociația Pământul Strămoșesc își rezervă dreptul de a face toate verificările necesare pentru a determină că o astfel de cerere este legitimă, inclusiv de a cere donatarului informații și documente în acest sens. Rambursarea efectivă a plății va avea loc în termen de 14 zile de la momentul în care Asociația consideră că decizia de rambursare este legitimă. Orice donație refuzată va fi rambursată în contul din care a fost făcută plata. Donatorul poate înceta plățile aferente unei donații recurente oricând printr-un mail către contact@pamantulstramosesc.ro Dacă donația a fost făcută prin interfata securizată euplatesc.ro, link-ul de încetare a plății poate fi găsit și în mail-ul inițial. Dacă donația a fost făcută prin intermediul platformei siteul-ui www.pamantulstramosesc.ro/finantare -Donatii folosind plata cu cardul prin interfata securizată euplatesc.ro , plata recurentă se poate dezactiva din contul personal de pe platforma respectivă. Încetarea plăților aferente unei donații recurente are loc doar pentru viitor, fără a afecta în vreun fel plățile deja efectuate și fără a exista obligația Asociației de a rambursa sumele deja primite.

 

6. TRANSPARENȚA DONAȚIILOR

Asociația Pământul Strămoșesc își rezervă dreptul de a: Solicita numele complet și datele de contact ale donatorului. Solicita donatorului orice alte informații pe care le consideră necesare sau de dorit pentru a determina proveniența contribuției. Efectua orice alte investigații pentru a determina proveniența donației. Dacă donatorul refuză să furnizeze orice informație solicitată de Asociația Pământul Strămoșesc în conformitate cu clauza 5, Asociația poate refuza și returna contribuția donatorului ori de câte ori dorește acest lucru.

 

7. PROTECȚIA DATELOR

Mai multe informații despre cum gestionăm datele dumneavoastră personale puteți găsi expuse separat în politica de confidențialitate a Asociației Pământul Strămoșesc, de aici: https://www.pamantulstramosesc.ro/politica-de-confidentialitate Procesarea datele cu caracter personal rezultate în urma activității de strângere de donații prin interfața securizată euplatesc.ro (nume, prenume, cont IBAN, ID, IP, etc) se face în temeiul interesului legitim al Asociației și se arhivează pe o perioadă de timp similară cu cea prevăzută de lege pentru arhivarea documentelor contabile.

 

8. DEROGARE DE RĂSPUNDERE

Nici Asociația Pământul Strămoșesc, și nici o altă persoană afiliată, angajată, colaborator, partener direct/indirect, membru fondator/asociat/susținator, presedinte, vicepresedinte, director sau contractant al Asociației nu va răspunde pentru nicio pierdere suferită de un donator sau de o altă persoană, care rezultă din sau are legătură, în mod direct sau indirect, cu vreo donație, inclusiv pentru pierderea veniturilor, pierderea profitului, pierderea afacerii sau a beneficiilor nerealizate, pierderea de folosință, pierderea fondului comercial, pierderea de date, indiferent dacă astfel de pierderi sunt cauzate prin neexecutarea contractului, prin fapte ce atrag răspunderea civilă, sau în orice alt mod, cu excepția cazului în care exonerarea sau limitarea răspunderii nu este permisă de legislația aplicabilă.

 

9. DIVERSE

Dacă una dintre prevederile din ”Termeni și condiții” este considerată ca fiind invalidă, ilegală sau neaplicabilă de către autoritățile competente, din orice motiv, respectiva prevedere va fi eliminată sau limitată în măsură minimă, astfel încât celelalte dispoziții rămase din ”Termeni și condiții” să rămână în vigoare în întregime. ”Termeni și condiții” constituie întregul acord încheiat între donator și Asociația Pământul Strămoșesc, în ceea ce privește contribuția financiară făcută. Prevederile din ”Termeni și condiții” nu au scopul de a oferi vreun beneficiu contractual vreunei terțe persoane. Acordul și orice obligații necontractuale care reies din acesta vor fi reglementate de legislația română în vigoare și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

 

10. CONTACT

Dacă aveți vreo întrebare sau nemulțumire cu privire la donația dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați folosind oricare dintre datele de contact de mai jos: E-mail: contact@pamantulstramosesc.ro

Călin Georgescu:

Încrederea în misiunea noastră, iubirea de țară și de neam să ne dea aripi!

O încredere nelimitată în steaua noastră și în veșnicia neamului românesc.

Așa să ne ajute Dumnezeu să ne ajutăm noi înșine!